बालकांना पोलिओ लस देऊन अभियानाला सूरवात करताना श्री. प्रसाद बाबर

कोंढवा : येथील माजी आमदार महादेवराव बाबर यांचे कार्यालयात आज पल्स पोलिओ २९२१ चे अंतर्गत बालकांना पोलिओ लस देऊन अभियानाला सूरवात करताना श्री.  प्रसाद बाबर , नर्स व आरोग्य केंद्र स्टाफ.

Post a comment

0 Comments