इचलकरंजी मनपा

महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक ओमप्रकाश दिवटे यांचेकडून स्वच्छतेची तसेच पंचगंगा नदी पात्रातील जलपर्णी काढणेच्या कामाची पाहणी

प्रेस मीडिया लाईव्ह :      इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रात स्वच्छता विषयक तक्रारी निदर्शनास ये…

Load More
That is All