पेठ

सातगाव पठार ता. आंबेगाव भागात अवकाळी पावसाने ज्वारी ,कांदा व मेंढपाळ यांचे अतोनात नुकसान.

40 मेंढ्या आणि शेळ्या मरण पावल्यामुळे मेंढपाळ शेतक-यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले प्रेस मीडिया …

Load More
That is All