खिद्रापूर

ग्रामसेवक अकिवाटे यांनी दिलेला खुलासा हा अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे.

ग्रामसेवक महालिंग अकिवाटे यांनी  पूर्वतयारीचा ठराव केल्याचा खुलासा गटविकास अधिकारी शंकर कवितके…

ग्रामसेवक महालिंग लक्काप्पा अकिवाटे यांना सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करावे...

दि . १६/६/२०२२ पासून खिद्रापूर ग्रा.पं.च्या पाण्याच्या टाकीवर गणेश पाखरे यांचे बेमुदत आमरण उपोष…

Load More
That is All