कोंढवा खुर्द पुणे

मुसळधार पावसामुळे स.न.४२,नुरानी काॅलनी परिसरात पावसाचे पाणी साचुन झाली आपत्तीजन्य परिस्थती

या सर्व समस्येवर लवकरात-लवकर कायमचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार .. एड.हाजी अब्दुल गफुर पठाण …

कोंढवा खुर्द परिसरातील नागरिकांच्या वतीने मा.आमदार महादेव आण्णा बाबर यांनी

सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांवरील ध्वनिक्षेपक सुरू रहावेत यासाठी डीसीपी नम्रता पाटील मॅडम यांना निव…

Load More
That is All