राजकारण विशेष

राजकारणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही...हाच सामान्य माणसाच्या प्रगतीचा मार्ग आहे..

अलीकडे होणाऱ्या बंडाना काही प्रमाणात जनताही जबाबदार आहे, काहीजण पुन्हा याच लोकांच्या मागे जातील.…

Load More
That is All