पुणे महानगरपालिका व्हॉटसअप , Chatbot द्वारे सुविधा .

   व्हॉटसअप ,  Chatbot  सुविधा क्रमांक ८८८८२५१००१ 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

 पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागांमार्फत अनेक प्रकारचे कामकाज करण्यात येत असून विविध सेवासुविधा दिल्या जातात. पुणे मनपाच्या विविध नागरी सेवा सुविधा तसेच महापालिकेशी संबंधित विविध घडामोडींची अद्ययावत माहिती, जलदरित्या व सहजपणे नागरिकांना उपलब्ध होणेच्या अनुषंगाने Chatbot द्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्याच्या माध्यमातून नागरीकांना पुणे मनपाच्या सेवा-सुविधा Chatbot द्वारे अत्यंत सहजपणे विनाविलंब व योग्य प्रतिसाद द्वारे २४*७ मिळणे शक्य होणार आहे. सद्यस्थितीत खाली नमूद केले प्रमाणे मिळकत कराशी संबंधित सेवा व्हॉट्स अॅप Bot द्वारे पुणे महानगरपालिकेच्या नागरिकांकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, पुणे महानगरपालिका , पुणे महानगरपालिका Whatsapp ChatBot सुविधा मिळकत कराशी संबंधित सेवा:

• देय व देय रक्कम मिळकत कराची भरलेली आणि देय रक्कम , 

कराची पावती काढा: थकबाकी नसल्यास मिळकत कराची पावती काढा

NOC प्रमाणपत्र : थकबाकी नसल्यास NOC प्रमाणपत्र काढा

● ऑनलाईन पेमेंट: थकबाकी असल्यास मिळकत कराचा ऑनलाईन भरणा

कर बिल: मिळकत कर बिल मिळवण्यासाठी लिंक

• वापरकर्ता नोंदणी: वापरकर्ता त्यांचे फोन नंबर आणि इमेल आयडी प्रोपर्टी आयडीशी लिंक करू शकतो

• फोन नंबर द्वारे मिळकत कर भरा: नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाद्वारे नागरिक मिळकत कर आयडी मिळवू शकतात 

कर कल्क्युलेटर अंदाजे मिळकत कर मोजणे करिता.

स्व-मुल्यांकन: नवीन मिळकत/अतिरिक्त बांधकामासाठी नोंदणी करा तसेच भविष्यात पुणे मनपाच्या नागरिकांकरिता पुणे मनपाच्या विविध विभागाकडील नागरी सेवा सुविधा विविध विभागाकडील नागरीकाभिमुख माहिती नागरिकांना Chatbot द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post