पुणे विभागातील 6 लाख 15 हजार 53 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी . विभागात कोरोना बाधित 6 लाख 59 हजार 972 रुग्ण        पुणे, दि. 17 :- पुणे विभागातील 6 लाख 15 हजार 53 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 6 लाख 59 हजार 972 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 28 हजार 306 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 16 हजार 613 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.52 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 93.19 टक्के आहे. 

पुणे जिल्हा

            पुणे जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 4 लाख 43 हजार 822 रुग्णांपैकी 4 लाख 10 हजार 347 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 24 हजार 127 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 9 हजार 348 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण  2.11 टक्के इतके आहे तर बरे  होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  92.46 टक्के आहे.

सातारा जिल्हा

              सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 60 हजार 994 रुग्णांपैकी 57 हजार 387 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 740 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 867 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा

              सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण  55  हजार 110 रुग्णांपैकी 51 हजार 544 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 688 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1  हजार 878  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 

सांगली जिल्हा

               सांगली  जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 49  हजार 91 रुग्णांपैकी 46 हजार 892 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 430 आहे.  कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 769 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा

            कोल्हापूर जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण  50 हजार 955  रुग्णांपैकी 48  हजार 883 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  321 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 751 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ

कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 4 हजार 101 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 3 हजार 574, सातारा जिल्ह्यात 141, सोलापूर जिल्ह्यात 256, सांगली जिल्ह्यात  87 तर  कोल्हापूर जिल्ह्यात 43 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ  झालेली आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  

पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या  रुग्णांमध्ये  एकूण  2 हजार  आहे. पुणे जिल्हयामध्ये 1 हजार 577, सातारा जिल्हयामध्ये 255, सोलापूर जिल्हयामध्ये 102, सांगली जिल्हयामध्ये 32 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 34 रुग्णांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण

आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 43 लाख 80 हजार 367 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी  6 लाख  59  हजार 972 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.

( टिप :- दि. 16 मार्च 2021 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )

***Post a comment

0 Comments