दहावी मधील विद्यार्थांना सवलतीचे वाढीव गुण मिळावेत या संदर्भात शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले.


दहावी मधील विद्यार्थांना सवलतीचे वाढीव गुण मिळावेत या संदर्भात शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले.

PRESS MEDIA LIVE :  इचलकरंजी : 

 शासकीय एलिमेंटरी ग्रेड परिक्षेमध्ये मिळविलेली श्रेणी ग्राह्य धरून इयत्ता 10 वी मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण मिळावेत ह्या संदर्भात मा.शिक्षण उपसंचालक मा.सोनवणे साहेब यांना निवेदन देताना अध्यक्ष-श्री.दादा लाड सर,कार्याध्यक्ष-श्री.संजय सुतार सर,सचिव-श्री.एकनाथ कुंभार सर उपाध्यक्ष श्री.संजय देसाई सर जिल्हा सदस्य श्री.शिवकुमार मुरतले सर*
Post a comment

0 Comments