इचलकरंजी : आय जी एम येथे आजपासून कोविड १९ लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरवात करण्यात आली.
PRESS MEDIA LIVE : इचलकरंजी :

इचलकरंजी :  आय जी एम येथे  आजपासून कोविड १९ लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरवात करण्यात आली.

Post a comment

0 Comments