हडपसर वि.म.संघाचे कार्यक्षम आमदार मा.चेतन तुपे पाटील यांच्या आमदार फंड 25लाख रू.निधीतून लो.शा.अण्णाभाऊ साठे उद्यानात विविध विकास कामांचा शुभारंभPune : हडपसर वि.म.संघाचे कार्यक्षम आमदार मा.चेतन तुपे पाटील यांच्या आमदार फंड 25लाख रू.निधीतून लो.शा.अण्णाभाऊ साठे उद्यानात विविध विकास कामांचा शुभारंभ  
दिनांक 31.12.20210रोजी करण्यात आला.  रामभाऊ कसबे


Post a comment

0 Comments